wie zijn wij

Leiekant Lauwe

Wie zijn wij

Natuurpunt De Leiemeersen is een actieve lokale afdeling van Natuurpunt vzw die werkzaam is in Lauwe Rekkem en Menen


Natuurpunt vzw is de vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen.

Meer dan 100 000 gezinnen in Vlaanderen zijn lid van Natuurpunt vzw.


In onze afdeling zijn reeds meer dan 390 gezinnen lid.


We zetten ons in voor meer natuur en een beter leefmilieu in onze omgeving.


We hebben beheerovereenkomsten  voor:

  • de Bramier te Lauwe
  • het Groengebied De Noordkaai te Menen
  • de Purgatoire te Rekkem
  • Leiekant Lauwe: recent aangekocht 2,1ha weideland   

 

Ook meer natuur in de Leievallei is één van onze topprioriteiten.

 

We organiseren tal van begeleide natuurwandelingen, geven gespecialiseerde cursussen, en zamelen fondsen in om natuurgebieden aan te kopen.


Daarnaast zijn we actief in verschillende adviesraden in Menen.


Een kernbestuur binnen onze afdeling leidt een waaier aan activiteiten in goede banen.


Om onze natuurgebieden optimale kansen te geven worden beheerwerken georganiseerd.


Nieuwe mensen en vrijwilligers die willen meewerken zijn altijd welkom!


We garanderen boeiende ervaringen en veel plezier.