natuur van bie oes

Natuur van bie oes

Groengebied De Noordkaai  -   Menen


Het Groengebied De Noordkaai is gelegen langs de Noordkaai te Menen en omvat


  • De Poel
  • Het Opgespoten Terrein
  • en Het Zoemrijk Grasland.


De Poel en het Grasland zijn eigendom van stad Menen, het Opgespoten Terrein  van de Vlaamse Waterweg.


Voor deze gebieden hebben wij beheerovereenkomsten afgesloten.

De Poel

Na de rechttrekking van de Leie en het opspuiten van baggerspecie op de vrijgekomen meers bleven er 3 stukken oude Leiearm over.


Het kleinste stuk ten westen van de Sint-Jansbeek werd gedeeltelijk gedempt en door de stad Menen in 1985 ingericht als sportcomplex. Wat overbleef werd De Poel.


Er gebeurden in 1994 en 2003 ingrijpende beheerswerken. De Poel werd uitgediept om verlanding tegen te gaan.


Het gebied zelf is klein en kwetsbaar. Daarom is het alleen toegankelijk onder begeleiding.

Een kijkwand biedt de mogelijkheid de natuur ongestoord te observeren.


In de loop van de jaren werden een aantal mooie waarnemigen gedaan van oa. Houtsnip, Kleine Bonte Specht, Roerdomp, Dodaars en Waterral.

Het Opgespoten Terrein

Het grootste deel van de meers werd opgespoten met baggerspecie afkomstig van de rechttrekking van de Leie.


De eerste aanplantingen op dit terrein gebeurden in 1993 door de natuurgroep De Leiemeersen.


Het parkgedeelte met de wandellus is vrij toegankelijk en werd door het Agentschap Natuur en Bos aangelegd in 2002.


Het achterste gedeelte is enkel onder begeleiding te betreden. Door de beperkte toegankelijkheid en de vele uren vrijwilligerswerk, is dit gebied kunnen evolueren tot een enig stukje natuur.

Zoemrijk Grasland

Bij de rechttrekking van de Leie werd dit stuk Leie niet gedempt en de naast gelegen weide onaangeroerd gelaten. Stad Menen liet er vissen en maaide de weide als een gazon.


In 2016 kreeg Natuurpunt de mogelijkheid dit gebied te beheren. In het kader van de biodiversiteit werd geopteerd om het te laten evolueren tot een Zoemrijk Grasland.


Door bepaalde zones slechts tweemaal per jaar te maaien en het maaisel af te voeren, krijgen allerlei planten en dieren meer kansen. Het effect van dit ecologisch maaibeheer is niet direct zichtbaar, maar het wachten wordt vast en zeker beloond! Na een aantal jaren zal het vroeger kortgeschoren gazon evolueren naar een bloemrijk hooiland dat zeer waardevol is voor bijen, vlinders en tal van insecten.

Bovendien vormt het zoemrijk grasland dankzij de vele kruiden en bloemen een prachtig kleurenpalet met een hoge belevingswaarde. De soortensamenstelling van graslanden kan erg verschillend zijn, afhankelijk van milieuomstandigheden zoals de samenstelling, de vochtigheid en de zuurtegraad van de bodem.

Leiekant - Lauwe

Natuurpunt heeft langs de Leie in Lauwe 2.10 hectare natuur gekocht. Dat is alweer een belangrijke stap in de uitbouw van een grote natuurverbinding langs de Leie, van grens Frankrijk tot in Gent.


Elke aankoop die Natuurpunt doet is een stap vooruit. Elk perceel dat in eigendom komt, nemen we op in een groter geheel. Maar nog belangrijker, vanaf dan komt natuurbeheer in de eerste plaats. Geen bemesting meer, geen overbegrazing of risico dat het grasland opeens een akker wordt.


Door de (zeer) vochtige bodem liggen er ecologisch veel kansen mits een aangepast beheer. De 2.1 ha kunnen opnieuw evolueren naar een bloemrijk hooiland (pinksterbloem, echte koekoeksbloem, dotterbloem, …) met de hele diversiteit aan vlinders, libellen, bijen  en andere insecten. Amfibieën en typische vogels van de meersen zullen hier hun plaats terugnemen.


Op middellange termijn moet een ecologisch zeer waardevol natuurgebied zich kunnen ontwikkelen, dat een voorbeeld kan zijn voor de regio, een soort erfgoedlandschap. We kunnen dan samen genieten van nieuwe kleuren en echte natuur. Ja, een beetje zoals het vroeger was. Maar met zorg voor biodiversiteit en meer mogelijkheden voor wandelaars en fietsers.

Uw steun helpt ons om meer natuur te beschermen.


Daarom vragen wij ook jullie steun en dit kan: en wel door een gift te doen op: rek. nr. BE56 2930 2120 7588 op naam

van Natuurpunt Beheer vzw – Coxiestraat, 11- 2800 Mechelen met vermelding: Project: WVL-3532-5585 Leiekant Lauwe

Dit kan via een overschrijving of via deze link: Gift voor De Leiekant Lauwe


Giften vanaf 40 € zijn fiscaal aftrekbaar.                     

Bramier - Lauwe

Historiek.


Sinds 1971 werden er in het bedrijf “Agma-Novobloc“ vloertegels gemaakt, daardoor kwam er veel kalk vrij. Dit werd geloosd in bezinkingsbekkens met nabestemming landbouw.


Toen “Agma-Novobloc" werd overgenomen door het franse bedrijf    Holcim werden de activiteiten stilgelegd en werd het gebied verworven door de stad Menen, die het deel met de kalkspecie een bestemming natuur gaf.


Voor het beheer deed de stad beroep op de plaatselijke afdeling van natuurpunt.


Een ongelofelijk mooie uitdaging.


De “Bramier“ is een liefdesverhaal van stoere mannen en potige vrouwen die, sinds  10 jaar, maandelijks de handen uit de mouwen steken om van een kalkslib stort , een natuurpareltje te maken.


Eerst om zoveel mogelijk op te ruimen, paden  en trappen aan te leggen en nadien door vooral maai- en snoeiwerk toe te passen.


Jaarlijks wordt er ook eind augustus een ”natuurwerkdag“ gehouden, waar in een gezellige familiale sfeer aan natuur beheer wordt gedaan.

Natuurpunt zorgt voor de gelegenheid voor een broodjesmaaltijd en drank.


Een pareltje.


Het resultaat mag gezien worden !

Een klein , maar boeiend en prachtig natuurgebied met een grote diversiteit aan biotopen en een heel rijke fauna en flora.

Zo zijn torenvalk, vos , snip, ree en vele andere dieren thuis in dit gebied.

Planten zoals zomerfijnstraal, grote ratelaar, orchis en vele andere zijn er volop te bewonderen .

Ook  heelwat soorten  paddenstoelen werden geinventariseerd.


Te bewonderen , maar !


Door het overwegend kalkgehalte van de grond is dit gebied zeer kwetsbaar en is daarom enkel en alleen te bezoeken met een gids van Natuurpunt De Leiemeersen

Er worden jaarlijks geleide wandelingen georganiseerd, gidsbeurten kunnen steeds aangevraagd worden via de site.

Purgatoire - Rekkem

Begin mei 2011 startte door de overheid in de Castertstraat in Rekkem de aanleg van een bufferbekken langs de Purgatoirebeek. Dit  was een ingreep in het kader van de waterbeheersingswerken die in Lauwe en Rekkem aan de gang waren. Het bekken moet helpen voorkomen dat delen van Rekkem bij hevige regenval onder water komen te staan. Het bekken heeft een totale buffercapaciteit van ongeveer 3.200m³ en bevindt zich langs de Purgatoirebeek tussen de Castertstraat en Wijk Ten Bulcke.


De werken:

  • het uitgraven van een bufferbekken met taluds
  • het herprofileren van de Purgatoirebeek
  • het verstevigen van de taluds
  • bouw van betonnen ‘duikers’ , in het vakjargon 'kunstwerken' genoemd.Samen met VELT beheren wij het gebied naast het bekken.

VELT legde  een hoogstamboomgaard aan - Natuurpunt De Leiemeersen doet  aan maaibeheer en onderhoudt  de houtkant aangelegd bij de Geboortebosaanplanting van 2016 in samenwerking met de Gezinsbond van Menen, Lauwe en Rekkem.